about

เกี่ยวกับ Altimates

Altimates มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอนาคตของบล็อคเชนในการเทรดสกุลเงินคริปโตรวมทั้ง กระบวนการแปลงข้อมูลเป็นโทเค่น (tokenization) ดังนั้น เรามีความต้องการสร้างโซลูชั่นประสิทธิภาพสูงสุดใน อุตสาหกรรมต่างๆด้วยระบบเศรษฐกิจโทเค่น (tokenomics) เพื่ออนาคตของผู้คนในยุคนี้ พร้อมทั้งช่วยพัฒนา คุณภาพชีวิตด้วยการมอบโอกาสในการท าก าไร บริษัท Altimates ให้ความส าคัญต่อการน าเสนอผลตอบแทนการ ลงทุนที่ให้ผลก าไรดีที่มีความโปร่งใส ยุติธรรมและความซื่อสัตย์เพื่อผลประโยชน์ของทุกๆคนs

ด้วย Altimates เราขับเคลื่อนด้วยพลังในการท าก าไรสู่ความส าเร็จ
feature
การลงทุน สินทรัพย์บล็อคเชน

Altimates เปิดประตูโอกาสสู่ ตลาดใหม่ๆด้วยการเก็งก าไรผ่าน AI ที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน สูงสุด

feature
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ปฏิวัติวงการ

สามารถท าธุรกรรม หลายล้านรายการได้ในเวลาไม่กี่ วินาทีด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และสมาร์ทคอนแทร็ค (smart contract) ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน

feature
ความซื่อสัตย์ และการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

Altimates มอบโอกาสในการลงทุนที่เท่าเทียม กันแก่ทุกๆคนและไม่ได้จ ากัดเฉพาะ นักลงทุนที่ท าก าไรมูลค่าสูงเพียง

ความก้าวหน้าของเรา


การลงทุนอนุพันธ์

Altimates ได้เปิดตัวระบบ Twin Win Structured Notes (TWSN) เพื่อน าเสนอผลตอบแทนการลงทุนที่ มั่นคงมากที่สุดแก่นักลงทุนทุกระดับและไม่จ ากัดเฉพาะนักลงทุนรายหญ่เท่านั้น


การเทรดเพื่อเก็งก าไรคริปโต

สร้างบน เทคโนโลยีบล็อคเชนและ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) Altimates น าเสนอผลตอบแทนการลงทุน จ านวนมากรวมทั้งสภาพแวดล้อมใน การเทรดที่ไร้ความเสี่ยงให้แก่นัก ลงทุน


กระบวนการ แปลงข้อมูลเป็นโทเค่น

บล็อค เชนที่ขับเคลื่อนโดยการเทรดเก็ง ก าไรด้วย AI ที่จะช่วยเสริมความ ปอลดภัยและการพัฒนาที่มั่นคง มากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้มีส่วน ร่วมทั้งหมด รวมทั้งผู้ที่ถือและ ผู้ใช้งานโทเค่น

แผนยุทธศาสตร์

ปี 2019
  • Altimates ได้รับการก่อตั้งขึ้น เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารและสถาบันทางการเงินขนาดใหญ่
กุมภาพันธ์ 2019
  • ประกาศเปิดตัว Twin Win Structured Note โดยการลงทุนไม่ได้จ ากัด แค่เพียงนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น
ปี 2020 ไตรมาสที่ 1
  • เปิดตัวการเทรดเพื่อเก็งก าไรสกุลเงินคริปโต หรือ Cryptocurrency Arbitage Trading (C.A.T.)
มีนาคม 2020
  • เปิดตัว Altimates Intelligence เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ส าหรับการเทรดอัตโนมัติเพื่อเก็งก าไรสกุลเงินคริปโต
ปี 2020 ไตรมาสที่ 3
  • แพลตฟอร์ม Altimates ที่ด าเนินการโดยเทคโนโลยีบล็อคเชนและสกุลเงินคริปโตล่าสุด
พฤศจิกายน 2020
  • Altimates ตั้งเป้าเปิดตัวระบบ ICO แรก ภายในป
ปลายปี 2021
  • เนื่องจาก โหนด ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆร่วมกันในทั่วโลก ดังนั้น จะมีการออกเงินปันผลผ่านระบบแอร์ดรอป
ปี 2023
  • น า แพลตฟอร์ม Altimates เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อน าเสนอโหมดการเทรดที่มีความปลอดภัยและเป็นอิสระมาก ยิ่งขึ้น
ปี 2025
  • น า Altimates สู่สาธารณะด้วย IPO ภายในปี 2025

ประกาศนียบัตรรับรอง

client

บริษัท AltiMates Trading Limited ได้รับการรับรองโดย Registrar of Corporate Affairs จากหมู่ เกาะบริทิชเวอร์จิ้น ในฐานะบริษัทธุรกิจของหมู่เกาะบริทิชเวอร์จิ้น ซึ่งเป็นการรับรองการให้บริการทางการเงินที่มีความ รับผิดชอบและมีศักยภาพ รวมทั้งความปลอดภัยทางการเงินของบริษัท

img